Styrelsen

Ordförande

Rolf Andersson
rga.system.ab@gmail.com

Vice ordförande, sekreterare.

Jens Fagerberg
jens@jfagerberg.com

Kassör

Hans Nyholm
hans.nyholmthn@icloud.com

Ledamot – Tekniker

Kristoffer Joelsson
kristoffer.joelsson@hotmail.se

Ledamot – Segelflygchef

Martin Larson
martin.larson@hotmail.com

Suppleanter

Adam Knape

Claes-Göran Lundqvist

Christer Kaaling