Vi är genom Svenska Segelflygförbunet en Deklarerad Utbildningsorganisation (DTO). Detta betyder att vi kan utbilda nya piloter för att ta flygcertifikat inom vår klubb och att vi följer de riktlinjer, bestämmelser och utbildningsplaner som specificeras i Segelflyghandboken.

Man kan börja flyga fr.om. det år man fyller 14 år, för att kunna boka en uppflygning och därefter få sitt flygcertifikat (SPL) måste man dock ha fyllt 16 år. Någon övre åldersgräns finns inte, alla är välkomna!
Man brukar räkna med ungefär 18-24 månader för att slutföra utbildningen och erhålla sitt flygcertifikat.


För den flygintresserade är segelflygning en utmärkt avkoppling som verkligen erbjuder upplevelser utöver det vanliga. Att få cirkla uppe i det blå med avstängd motor och endast använda naturens krafter är en av de bästa känslor som finns. För oss som flyger motorsegelflygplan är det extra enkelt då vi på egen hand startar från fältet och kan åka mot gynnsamt segelflygväder.

Är man en tävlingsmänniska erbjuder segelflyget nya möjligheter att mäta sina krafter med andra liksinnande. Det finns få sporter som kräver så mycket av sin utövare. Man ska samtidigt kunna flyga, navigera, prata i radion samt bedöma vädret bättre än någon meteorolog. Dessutom bör man vara något av ett tekniskt geni för att hålla ordning på utrustning, flygplan och instrument.

Utbildningen

Utbildningen är indelad i både teoretisk och praktisk undervisning. Den teoretiska delen genomförs i vår klubblokal, normalt sett under vinterhalvåret när flygning kan vara begränsad av väder och årstillsyn av flygplan och de praktiska flygmomenten genomför vi så fort vädret tillåter.

Hur lång tid det tar att få sitt flygcertifikat är individuellt och beror på hur mycket man kan och behöver flyga, minimum är dock 15 timmar och utbildningsplanen vi följer innefattar 90 övningar uppdelade på lika många flygningar, varav 35 stycken är EK-flygningar (Ensamkommando, utan lärare i flygplanet). Dessa övningar generar cirka 25 timmars flygtid, det blir alltså gott om flygning även under utbildningen!

Teori

Under utbildningen teoretiska del går man igenom allt man behöver veta för att bli en duktig och säker flygare. Genom förbundet köper man tillhörande litteratur vilken är framtagen för segelflygutbildning. Dessa två böcker (Segelflyg, en lärobok samt Du Flyger!) täcker samtliga nedanstående teoretiska moment. Utöver dessa ämnen läser man även till några som är specifika för TMG-flygning.

Teoridelen omfattar cirka 25 träffar. Varje teoridel följs av ett prov där 75% rätt måste uppnås för att godkännas. När samtliga prov är godkända genomför man en slutexaminering genom Segelflygets digitala portal. Denna slutexaminering skall genomföras inom 18 månader från första godkända delprov. Godkänd slutexaminering är giltig 24 månader och praktiskt flygprov måste genomföras inom denna tidsram.

 • Luftfartssystemet
 • Människans förutsättningar
 • Meteorologi
 • Kommunikation
 • Flygningens grundprinciper
 • Operativa procedurer
 • Prestanda och färdplanering
 • Luftfartyg generellt
 • Navigation

Ämnen som tillkommer för skolning med motorsegelflygplan.

 • Aerodynamik och Flyglära
 • Operativa procedurer för TMG
 • Prestanda och planering
 • Navigation

Flygning

Den absolut roligaste delen av utbildningen är givetvis all flygning man gör. Flygutbildningen är uppdelad i tre etapper med 90 övningar som gradvis övergår från DK-flygning (Dubbelkommando, med lärare) till EK-flygning (Ensamkommando, utan lärare). Detaljerad utbildningsplan kan du hitta i Segelflyghandboken Artikel 612.

Etapp 1

Omfattar övningarna 1-48 enligt SHB612 ovan. Totalt 38 DK-övningar samt 10 EK-övningar.

I denna etappen lär du dig grunderna i att hantera ett flygplan. Du får lära dig hur roder fungerar, hur man startar, håller och avslutar en sväng, hantera flygplanet vid låg hastighet samt börjar att träna på att starta och landa. I slutet av etappen är det dags för din första ensamflygning, vilket är en av de största händelserna i din flygarkarriär. Det finns ingen som glömmer första gången man på helt egen hand flög iväg och lämnade marken bakom sig!

För att få genomföra sin första EK-flygning måste man ha fått sitt medicinska intyg utskrivet av flygläkare.

Etapp 2

Omfattar övningarna 49-64 enligt SHB612 ovan. Totalt 13 DK-övningar samt 6 EK-övningar.

När man börjar bli varm i kläderna så påbörjar man nästa moment, där man lägger till fler EK-övningar. I denna etapp finslipar du dina flyg- och landningskunskaper och bygger på med övningar för t.ex. motorbortfall, utelandning, termikflygning, lågfartsflygning och navigeringsflygning.

Etapp 3

Omfattar övningarna 65-90 enligt SHB612 ovan. Totalt 4 DK-övningar samt 19 EK-övningar.

Nu börjar du verkligen närma dig ditt flygcertifikat. Du har varit i luften tillsammans med din lärare mycket, och nu är det dags att börja klara dig själv. Fortfarande kvarstår det ett antal DK-övningar men i etapp 3 kommer du flyga mer ensam. Navigeringsflygningar, landa på andra flygplatser, prata med flygledare, skicka in färdplaner och ännu mer övning på start, landning, termikflygning, roderharmoni och flygsäkerhet. Med avklarad radioexaminering och godkänt teoretiskt examensprov kan du och din lärare komma överens om ett datum för uppflygning.
Därefter har du ett segelflygcertifikat och kan påbörja den livslånga resan att ständigt bli en bättre och säkrare pilot! Grattis!

Prova-på Paket

Vi erbjuder ett introduktionspaket för dig som vill påbörja utbildningen men inte ta hela steget direkt. Detta är en perfekt start om man vill få en känsla för den teoretiska och praktiska utbildningen. Givetvis räknas de flygningar man gör som avklarade övningar och behöver således inte upprepas om man bestämmer sig för att fortsätta att ta sitt flygcertifikat.

Detta paket kostar 4500 kronor och inkluderar de fem första flygningarna samt teoripaketet. Kontakta oss för mer info!